Przetargi prowadzone przez Gestamp Wind 10 sp. z o.o. w Polsce dotyczące budowy Farmy Wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Date: 
17/Jun/2014
Category: 
Corporacion Gestamp, Gestamp Renewables, Gestamp Wind

PRZETARGI

Obowiązującą wersją językową dokumentów jest wersja polskojęzyczna.

UWAGA: informujemy, że aktualną i obowiązującą wersją dokumentacji przetargowej jest wersja z dnia 17 czerwca 2014 roku


Tender procedures conducted by Gestamp Wind 10 sp. z o.o. in Poland concerning construction of Szerzawy Wind Farm 10 MW together with associated infrastructure

TENDERS

Please note that Polish language version of documents shall prevail.

ATTENTION: please note that the current and binding version of the tender documentation is a version of 17 June 2014